Suomen vammaistutkimuksen seuran vuosikokous 29.3.2021 ja ajankohtaiswebinaari

Hyvät seuran jäsenet,

Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry. kutsuu henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenten edustajat sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään maanantain 29.3.2021, klo 16 etäyhteyksillä. Kokous järjestetään etäyhteyksillä lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi perusteella

Vuosikokouksen esityslista löytyy seuran verkkosivuilta osoitteesta www.vammaistutkimus.fi .

Vuosikokouksen yhteydessä 29.3.2021, klo 14-16, järjestetään etäyhteyksin vammaistutkimuksen ajankohtaiswebinaari. Webinaari on maksuton ja kaikille avoin tilaisuus.

Ohjelma

14:10 Webinaarin avaus Reetta Mietola, Vammaistutkimuksen seuran puheenjohtaja

14:15                Touko Vaahtera: Kriittinen vammaistutkimus, kyvykkyys kulttuurisena ihanteena ja metodologia

15:00                Karoliina Ahonen: Vammaispolitiikan ja mielenterveyspolitiikan risteyksissä - ihmisoikeudet marginaalissa?

Ilmoittaudu vuosikokoukseen ja/tai webinaariin seuran sihteerille sähköpostiosoitteeseen sihteeri@vammaistutkimus.fi 25.3 mennessä. Linkki vuosikokoukseen ja/tai webinaariin lähetetään ilmoittautuneille pe 26.3.2021.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

 

VUOSIKOKOUS 2021

Aika: 29.3.2021

  1. Kokouksen avaus
  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
  1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Esityslista sisältää sääntömääräiset, vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.
  1. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2020 ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
  2. Seuran sääntöjen muuttaminen (liite 1)

Seuran voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosesitystä.

7. Vuoden 2021 jäsenmaksun hyväksyminen kullekin jäsenryhmälle

8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021

9. Seuran hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2021

10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta.

11. Valitaan kaksi tilin(toiminnan) tarkastajaa ja varatilin(toiminnan)tarkastajaa vuodelle 2021

12. Päätetään hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista

13. Muut esitykset, jotka on saatettu hallituksen tietoon kolme viikkoa ennen kokousta ja jotka on mainittu kokouskutsussa

14. Kokouksen päättäminen

Liite 1 FileLiite1_Sääntömuutosehdotus Vatu2021 vuosikokous.docx