TUKILINJAN APURAHAT 2016 vammaistutkimukselle on myönnetty

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry:n (Tukilinja) ja Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry:n rahoituspäätökset 19.12.2016 Vammaistutkimuksen apurahoista 2016:

1. Hanna Koskinen: Marginaalista osalliseksi – syrjäytymistä ehkäisevän viranomaisviestinnän tutkimushanke 2017–2019, 8500 e.
2. Jukka Mononen: Korkeasti koulutetut vammaiset ICT-alalla, 6000 e
3. Tuomas Tervasmäki: Inkluusion kolmet kasvot. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ristiriitainen inkluusiokäsitys, 6000 e.

Tukilinja on suoraan yhteydessä apurahan saaneisiin.

Kiitos kaikille hakijoille!

Lisätietoja: apurahat@tukilinja.fi ja antti.teittinen@kvl.fi

Tukilinja myöntää vuosittain apurahoja vammaisten tasa-arvoa edistävään vammaistutkimukseen yhteistyössä Suomen Vammaistutkimuksen Seuran kanssa. Apuraha on tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, ei väitöskirjatyötä edeltäviin opinnäytetöihin.

Apurahoja myönnetään tieteenalasta riippumatta sellaiselle tutkimukselle, jolla pyritään saamaan uutta tietoa vammaisten ihmisten tasa-arvokehityksen tueksi. Jos tutkimus voidaan kysymyksenasettelultaan liittää myös yhteiskunnallisen vammaistutkimuksen perinteeseen, se on kuitenkin hyväksi.

Seuraava haku alkaa syyskuussa 2017. Siitä tulevat päivitetyt ohjeet tälle sivulle.