Vuosikirjat

Suomen Vammaistutkimuksen Seuran vuosikirjat löytyvät listattuna alta.

2022
Muut julkaisut

Vammaistutkimus 2022 -julkaisu

https://bulletin.nmi.fi/category/2022/vammaistutkimus-2022/

Niilo Mäki Instituutti, Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI Bulletin

 

Kehitysvammaiset henkilöt tutkimuksessa – osallistumista vai osallisuutta?

Ella Rönkkö, Satu Peltomäki, Sirpa Granö & Elina Kontu

 

Vammaispalvelujärjestelmän pedagogiikka – Kehitysvammadiagnoosin tienviittoja työntekijäkansalaisuuteen

Katariina Hakala

 

Ihanneopiskelijan haamu – Kyvykkyysihanteet opiskelijoiden tarinoissa

Jasu da Silva Gonçalves & Elina Ikävalko

 

Erityisen tuen tarpeen merkitys nuorten aikuisten koulutuselämänkulun kerronnassa

Anna-Maija Niemi

Vammaisten ihmisten syrjintäkokemuksia koulutuksen kentällä

Antti Teittinen & Hannu T. Vesala

 

Osallistavasta kasvatuksesta ulossulkemiseen? Diskurssiteoreettinen luenta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 inkluusiokäsityksestä

Tuomas Tervasmäki

Kasvatuksen ja koulutuksen kontekstien vammaistutkimuksellinen tarkastelu

Juho Honkasilta & Touko Vaahtera

 

Yhteistyössä: Vamlas mukana vammaistutkimuksessa sujuvamman vuoropuhelun ja toimintaympäristön kehittämiseksi sekä uusien toimintatapojen luomiseksi.

 

2015
Nro 3

Kivirauma, Joel (toim.). 2015. "Vammaisten elämä & elämäkerta", tulkintoja vammaisuudesta 1900-luvun Suomessa. Helsinki: Kynnys ry.

Kirjan sisältö:

Joel Kivirauma: Johdanto
Heli Leppälä: "Vammaishuollon lainsäädäntö vammaisten elämän reunaehtona 1900-luvun Suomessa.
Antti Teittinen: Miksi vammaiset syrjäytyvät työelämästä? rakenteellinen näkökulma.
Joel Kivirauma: Vammaisuus ja koulutus sukupolvikokemuksena. Vammaisten oppilaiden koulukokemuksia 1930-luvulta 2000-luvulle.
Susan Eriksson: Poikkeavan ja normaalin performanssi - vammaisten seksuaalisuus elämäntarinoissa.
Tanja Vehkakoski: Katkeruus, toivo ja kiitollisuus vammaisten henkilöiden omaelämäkerrallisissa tarinoissa.

Kustantaja Kynnys ry. myy teosta. Hinta 22 euroa noudettaessa ja 25 euroa postitus mukaanlukien. Kustantajan yhteystiedot: http://kynnys.fi/yhteystiedot-2/

2010
Nro 2

Vehmas, Simo (toim.). 2010. "Vammaisuuden kokeminen ja kokemisen vammaisuus". Suomen Vammaistutkimuksen Seuran 2. vuosikirja. Kehitysvammaliiton selvityksiä 7. Helsinki: Kehitysvammaliitto

Kirjan kirjoittajat:

Outi Hyvönen: "Vammaisten kertomuksia arjestaan"
Kaisa Kupari: "Haastavan käyttäytymisen tulkinnat kehitysvamma-alan lehdissä"
Anna Nyqvist: "Vammaisuuden rakentuminen lastenkirjallisuudessa"
Toni Salmivuori: "Autismin selitysmallien murrokset"
Katriina Koponen ja Kaisa Laaksonen: "Sikiötutkimukset ja raskaudenkeskeytys: Toimijuuden rakentuminen äitien kertomuksissa"
Jaana Rossi: "Erityisopetuspuhetta eduskunnassa"
Maija Somerkivi: "Sisäkorvaistutetta käyttävän nuoren identiteetti"

Kirjaa myy Kehitysvammaliiton verkkokauppa

2008
Nro 1

Joel Kivirauma (toim.): 'Muuttuvat marginaalit - näkökulmia vammaistutkimukseen'. Kehitysvammaliiton tutkimuksia 1/2008. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

Kirjassa vammaisuutta lähestytään yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä, jonka ymmärtäminen edellyttää paitsi nykyisyyden myös sen historian tuntemusta.

Kirja sisältää:

Eeva Salmi: 'Kielelliset käänteet kuurojen opetuksessa'
Kari Huuskonen: 'Kapinahenkeä ja kansalaistoimintaa'
Joel Kivirauma: 'Poikkeavat oppilaat kansakoulun marginaalissa ennen oppivelvollisuuskoulua'
Tiina Itkonen: 'Toivon ja tappion tarinat: eturyhmät USA:n erityisopetuspolitiikassa'
Antti Teittinen: 'Normaliteetin rajat ja rakenteet'

Ostettavissa Kehitysvammaliiton verkkokaupasta.