Julkaisut

Suomen Vammaistutkimuksen Seura julkaisee resurssiensa puitteissa vuosikirjoja ja ajankohtaiskatsauksia. Seura tukee tutkijanuransa alussa olevien, yhteiskunnallista vammaistutkimusta tekevien, tutkijoiden työtä välittämällä tietoa yliopistoihin tehdyistä pro gradu ja väitöskirjatutkimuksista.