Svenska

Välkommen till hemsidorna för Sällskapet för funktionshinderforskning  i Finland rf!

Sällskapets mening är att främja funktionshinderforskning  i Finland. Sällskapet ordnar föredragstillfällen, konferenser, stöder funktionshinderforskning , är i kontakt med internationella aktörer och deltar i veteskapliga diskussioner.