Sällskapet för funktionshinderforskning i Finland

Sällskapets mening är att främja funktionshinderforskning  i Finland. Sällskapet ordnar föredragstillfällen, konferenser, stöder funktionshinderforskning , är i kontakt med internationella aktörer och deltar i veteskapliga diskussioner.