Seura

Suomen Vammaistutkimuksen Seura on vuonna 2006 perustettu tieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää vammaistutkimusta Suomessa. Seuran toiminnan pyrkimyksenä on tukea, koota ja tehdä näkyväksi suomalaista monitieteistä vammaistutkimusta, osallistua yhteiskuntapoliittiseen vammaisuutta koskevaan keskusteluun sekä edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta tieteessä.  Seuran järjestämät vuotuiset vammaistutkimuksen kesäpäivät kokoavat yhteen vammaistutkijoita ja järjestöjen edustajia eri puolilta Suomea.

Suomen Vammaistutkimuksen Seura viitottuna:

 

SUOMI - OMA - VAMMAINEN - TUTKIMUS - YHDISTYS

 

Suomi https://signbank.csc.fi/dictionary/?gloss=suomi&keyword= 

Oma https://signbank.csc.fi/dictionary/?gloss=oma&keyword= 

Vammainen https://suvi.viittomat.net/wordsearch.php?a_id=941&word_search=vammainen 

Tutkimus/tutkia https://signbank.csc.fi/dictionary/?gloss=tutkia&keyword= 

Yhdistys/seura https://signbank.csc.fi/dictionary/?gloss=yhdistys&keyword=