Vammaistutkimuspäivän 15.8.2019 ohjelma

Ohjelma

9-10.00             Rekisteröinti

10-10.15           Vammaistutkimuspäivien avaus,  pääjohtaja Markku Tervahauta, THL 

10.15-12.15    Pääluennot 1 & 2

Pääluento 1 /keynote lecture 1:

Professori Ryoko Takahashi, Kanazawa University

Finding a Political Voice: Improvement of Disability Policy and Disabled People in Japan from Comparative Perspective  PDF icon(修正)VATU 15.8.2019_Ryoko Takahashi(学会後HP²θΌηοΌ.pdf

Kommenttipuheenvuoro professori Teppo Kröger, Jyväskylän yliopisto

Pääluento 2/ keynote lecture2:

Shinji Sudo, People Design Institute

The Diversity: Possibility for Uniqueness https://www.dropbox.com/s/9k9x82aot5g0axi/181212_TUDelft_PWP.ppt?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ayjy6i7ly8xd7zw/2018_SWE.pptx?dl=0

Kommenttipuheenvuoro Vammaisfoorumin pääsihteeri Pirkko Mahlamäki

Puheenjohtaja Hisayo Katsui, Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry

12.15-13.15     Lounas, Henkilöstöravintola Helmi (omakustanteinen)

13.15-14.45     Työryhmät/Paper session 1

14.45-15.15     Kahvi

15.15-16.45     Työryhmät/Paper session 2

16.45-17.45    Pääluento 3

Pääluento 3:

Jenni Kuuliala ja Amu Urhonen: Vammaisuuden vaiettu historia –hanke PDF iconVammaistutkimuksen päivät JK AU.pdf

Puheenjohtaja Matti Laitinen, Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry

17.45                 Vammaistutkimuspäivien päättäminen

 

Työryhmien ohjelma

13:15-14:45 1. työryhmäsessio

1.1 Osallisuus

 • Kohteista toimijoiksi: Osallistavaa tutkimusta autismikirjolla

Janne Fredriksson, Suomen autismikirjon yhdistys 

 • Kehitysvammaiset henkilöt kokemusasiantuntijoina

Anu Lehtonen, Me Itse ry

Ulla Topi, Me Itse ry

Jaana Nordlund, Me Itse ry

Jukka Kaukola, Me Itse ry

 • Sosiaaliset roolit ja kuntoutumisen haasteet

Jarkko Salminen, Tampereen yliopisto

 • Identtiteettiä etsimässä – eriarvoisuutta estämässä – arvioinnin menetelmin

Projektikoordinaattori Maarit Aalto, Aspa (PJ)

 

1.2 English session  

 • Eugenic, Deaf Women, Marriage Law, Sterilization and Abortions in Finland 1929-1969

Maija Koivisto, University of Helsinki

 • Compounding sexual and reproductive health inequities: intersectionality of youth, gender and disability in Tanzania

Virpi Mesiäislehto, Jyväskylän yliopisto

 • Disability Aspect in Sustainability Reporting

Torun Eklund

 • Disability in the Life and Writings of Edward Rymer (1835–1915)

Daniel Blackie, University of Oulu 

Sinikka Hiekkala (PJ)

 

1.3 Toimijuus ja itsemääräämisoikeus

 • Kognition arvioinnin merkitys vaikeimmin vammaisten toimijuudelle ja itsemääräämisoikeudelle

Emmi Tuomi, tohtoriopiskelija, Jyväskylän yliopisto

 • Medikalisaatiota ja normalisaatiota – sosiologisia näkökulmia oppimisvaikeuksiin

Johanna Korkeamäki, Kuntoutussäätiö / Helsingin yliopisto

 • Osallisuus vammaissosiaalityössä on yhteistyötä - asiakkaiden

kokemuksia.

Katariina Kontu ja Katriina Kunttu, VamO hanke (PJ)

 

15:15-16:45 2. työryhmäsessio

 

2.1 Nuoruus ja vammaisuus

 • “Samoja juttuja, samanlaisia kokemuksia, mutta erilaisia tyyppejä.” Erojen ja samuuden neuvottelu intersektionaalisessa nuorten kampanjatyöskentelyssä

Reetta Mietola, Jenni Helakorpi & Pekka Koskinen, Helsingin yliopisto

 • Vammaiset nuoret ja liikunta

Susan Eriksson, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 • Osallistujien rajaamisen ja harvassa olevien osallistujien löytämisen haasteet etnografiaan perustuvassa vammaistutkimuksessa

Susan Eriksson, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Eero Saukkonen, Helsingin yliopisto

 • Nuorten aikuisten polkuja vammaisaktivisteiksi

Pekka Koskinen, Helsingin yliopisto & Reetta Mietola, Helsingin yliopisto (PJ)

 

2.2 Symposium: Kohti pohjoismaista koulutusyhteistyötä yhteiskunnallisessa vammaistutkimuksessa?

Sjöblom Stina, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Krook Ulrika, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Mahlamäki Pirkko, Vammaisfoorumi ry

 

2.3 Eriarvoisuus

 • Onko vammaisten henkilöiden köyhyys erilaista kuin muiden?

Elias Vartio SAMS

 • Ikärajaus Suomen vammaispalvelulain uudistuksessa

Salla Manninen, Jyväskylän yliopisto

 • The Effectiveness of Rehabilitation Interventions on the Employment and Functioning of People with Intellectual Disabilities: A Systematic Review 

Nina Nevala, Irmeli Pehkonen, Antti Teittinen, Hannu T. Vesala, Pia Pörtfors, Heidi Anttila Finnish Institute of Occupational Health

 • Yksinäisyys vammaisten ihmisten elämäntarinoissa

Merja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto (PJ)

 

Posteriesitys

 • Liikkumisrajoitteiset nuoret Suomessa: Syrjäytymisriskit

Juha Kivelä THL, Päivi Nurmi-Koikkalainen THL, Tiina Ristikari THL, Sinikka Hiekkala Invalidiliitto

 

Ohjelma pdf-muodossaPDF iconvatu-ohjelma 2019.pdf