Vuoden 2024 vammaistutkimuksen apurahapäätökset

Tukilinja myöntää vuosittain apurahoja vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten tasa-arvoa edistävään vammaistutkimukseen yhteistyössä Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry:n kanssa.

Vuoden 2024 tutkimusapurahat, yhteensä 21 000€, myönnettiin seuraaville henkilöille:

Mimmi-Emilia Pölönen, Helsingin yliopisto – Kasvatustieteellinen tiedekunta, 6 600 euroa: Apuraha väitöstutkimukseen, jossa tarkastellaan yliopistossa opiskelevien naisten jokapäiväisiä kokemuksia ja identiteettiä ADHD-diagnoosiprosessin aikana.

Aino-Mari Uisma, Jyväskylän yliopisto – Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 6 400 euroa: Apuraha väitöstutkimukseen, joka tarkastelee ja jäsentää autististen henkilöiden kokemuksia autismidiagnoosin hakemisesta sekä tuki- ja kuntoutuspalveluista.

Sirpa Granö, Tampereen yliopisto – Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 5 000 euroa: Apuraha väitöstutkimukseen, jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä kehitysvammaisten ihmisten vanhuuden eläkeläisyyteen siirtymisestä.

Katja Lumilampi, Helsingin yliopisto – Valtiotieteellinen tiedekunta 3 000 euroa: Apuraha väitöstutkimukseen, joka käsittelee lapsuudesta ja vammaisuudesta puhumisen tapoja Kotiliesi -lehdessä vuosina 1922–2022.


Onnittelut apurahoista sekä menestystä tutkimustyöhön!