Opinnäytteet

Vammaistutkimuksen opinnäytteitä Suomessa.

Opinnäytelistaa päivitetään ilmoitusperiaatteella. Tiedot opinnäytteestä voi lähettää seuran sihteerille sähköpostitse, sihteeri(at)vammaistutkimus.fi.

2022
Oona Lipponen
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos
2022
Risto Räkköläinen
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto
2020
Anna Koivukoski
Suomen ja Pohjoismaiden historia
Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017
Mononen, Jukka
Tietojenkäsittelytiede
Oulun yliopisto, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
2015
Esa Asikainen
erityispedagog
Itä-Suomen yliopisto
2014
Elokuvan kuvailutulkkaus näkövammaisille
Maija Hirvonen
humanistinen tiedek.
Helsingin yliopisto
2014
Reetta Mietola
kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
2014
Mari Kivistö
yhteiskuntatiet.
Lapin yliopisto
2014
Heli Leppälä
poliitt. Historia
Turun yliopisto
2012
Katja Valkama
hallintotieteet
Vaasan yliopisto
2011
Aija Saari
liikuntatieteell tk
Jyväskylän yliopisto
2009
Kohokarttojen lukemisen opettaminen
Helinä Hirn
kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
2009
Elina Ekholm
valtiotieteet
Helsingin yliopisto
2009
Utvecklingstördas servicereform
Tua Nummelin
yleinen valtio-oppi
Helsingin yliopisto
2008
Haptiisit ja hapteemit, kuurosokeus
Riitta Lahtinen
kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
2008
Helena Ahponen
valtiotieteet
Helsingin yliopisto
2007
Moninaisuus ja saavutettavuus, valaistus kaupunkisuunnittelu
Jukka Jokiniemi
Tekninen kk
Hki-Espoo
2007
Marjo-Riitta Reinikainen
yhteiskuntatieteet
Jyväskylän yliopisto
2006
Sokeainkoulut kansakoulujen rinnalla
Aatu Moilanen
kasvatustieteet
Joensuun yliopisto
2006
Tanja Vehkakoski
erityispedagog.
Jyväskylän yliopisto
2005
Koulutuksen merkitys kuurojen ja huonokuuloisten aikuisten elämänkulussa
Elina Lehtomäki
erityispedag.
Jyväskylän yliopisto
2005
Näkövammaisten lukiolaisten fyysinen aktiivisuus
Kari Korhonen
kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
2005
Hisayo Katsui
valtiotieteet
Helsingin yliopisto
2004
Oppiminen ja asiantuntevuus varhaiskasvatuksessa
Päivi Kovanen
erityispedagogiikka
Jyväskylän yliopisto
2003
Raija Pirttimaa
kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
2003
Hanna Väätäinen
humanistinen tiedekunta
Åbo Akademi
2002
Vammaisuuden moraalinen merkitys
Simo Vehmas
erityispedagogiikka
Jyväskylän yliopisto
2001
Kehitysvammaisten elämänlaadun mittaaminen
Leena Matikka
yhteiskuntatieteet
Tampereen yliopisto
2001
Perhelähtöisen intervention kehittäminen
Marja-Leena Mattus
yhteiskuntatieteet
Lapin yliopisto
2000
Kehitysvammapalvelut ja muutosten vuosikymmenet
Susanna Nouko-Juvonen
sosiologia
Turun yliopisto
2000
Olen verkon silmässä kala, näkövammaisten kuntoutuminen
Pirjo Somerkivi
sosiaalipolitiikka
Kuopion yliopisto
2000
Vammaisuus yhteiskunnallisena kysymyksenä
Antti Teittinen
yhteiskuntatieteet
Jyväskylän yliopisto
1999
Rotuhygienia Suomessa, v 1935 sterilointilaista
Markku Mattila
historia
Tampereen yliopisto
1997
Vammaisuus elämäkerta- ja kaunokorjallisuudessa
Jouko Lehtiö
sosiologia
Turun yliopisto
1996
Vaillinaisuudella vaivatut, suomalaisten käsityksiä vammaisista
Minna Harjula
historia
Tampereen yliopisto
1993
Aistiviallis- ja raajarikkoiskoulut
Tuula Vuolle
historia
Jyväskylän yliopisto
1989
Erityisopetus ja suomalainen oppivelvollisuuskoulu 1921-85
Joel Kivirauma
erityispedagogiikka
Turun yliopisto
1989
Sosiaalinen selviytyminen
Helka Urponen
yhteiskuntatieteet
Turun yliopisto
1984
C.H.Alopaeus aistivammaistyön pioneerina
Plit Keijo
kirkkohistoria
Helsingin yliopisto
1984
Sokeainkoulut ja niiden oppilaat
Anja Tsokkinen
kasvatustieteet
Jyväskylän yliopisto
1978
Näkövammaisten integroituminen yhteiskuntaan
Urpo Kuotola
sosiaalipolitiikka
Tampereen yliopisto