Muut julkaisut

2024

Hisayo Katsui, Matti T. Laitinen (edit). Disability, Happiness and the Welfare StateFinland and the Nordic Model. Routledge, London. Open access: https://doi.org/10.4324/9781032685519 

Kirjan sisältö:

Hisayo Katsui, Matti T. Laitinen: Introduction  

Merja Tarvainen: The sense of difference - Disability and loneliness as emotional and social isolation.  

Hisayo Katsui, Matti T. Laitinen, Ira Kuosmanen, Milla Tengström, and Maija Lindström: ‘Disability is so invisible at the University' - Disability Inclusion/Exclusion Experiences of Students with Disabilities at the University of Helsinki 

Salla Era ja Teppo Kröger: Being independently dependent - Experiences at the intersection of disability and old age in Finland

Sonja Miettinen: One step backward? - Exploring the outcomes of the COVID-19 pandemic for persons with intellectual disabilities in supported and service housing

Juho Honkasilta, Päivi Pihlaja, Henri Pesonen: The state of inclusion in the state of inclusion? - Inclusion as principled practice in Finnish basic education

Marjaana Hakala ja Hisayo Katsui: Media Representations of Disability 1

Stina Sjöblom ja Päivi Nurmi-Koikkalainen: Reforming disability services to balance rights and needs

Lotta-Kaisa Mustonen ja Hisayo Katsui: Employment, the Finnish disability pension system, and self-determination of people with intellectual and developmental disabilities

Eero Saukkonen, Jenni Valmari ja Reetta Mietola: The happiness of having a hobby - Inclusion of persons with disabilities in leisure activities

Pekka Koskinen, Aarno Kauppila ja Reetta Mietola: Spiral of progress - Disability activists' perception of the societal and political position of disabled people in Finland

Maija Koivisto ja Hisayo Katsui: ‘Second Class Citizens' - Challenges with Truth and Reconciliation Process of Deaf People and the Sign Language Community in Finland

Mina C. Mojtatedi ja Hisayo Katsui: Examining cooperation-based advocacy between government and disability activists in transnational advocacy networks

Hisayo Katsui: Concluding Remarks

 

2022

Vammaistutkimus 2022 -julkaisu. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI Bulletin.

Julkaisun sisältö:

Ella Rönkkö, Satu Peltomäki, Sirpa Granö & Elina Kontu Kehitysvammaiset henkilöt tutkimuksessa – osallistumista vai osallisuutta?

Katariina Hakala Vammaispalvelujärjestelmän pedagogiikka – Kehitysvammadiagnoosin tienviittoja työntekijäkansalaisuuteen 

Jasu da Silva Gonçalves & Elina Ikävalko Ihanneopiskelijan haamu – Kyvykkyysihanteet opiskelijoiden tarinoissa

Anna-Maija Niemi Erityisen tuen tarpeen merkitys nuorten aikuisten koulutuselämänkulun kerronnassa

Antti Teittinen & Hannu T. Vesala Vammaisten ihmisten syrjintäkokemuksia koulutuksen kentällä

Tuomas Tervasmäki Osallistavasta kasvatuksesta ulossulkemiseen? Diskurssiteoreettinen luenta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 inkluusiokäsityksestä

Juho Honkasilta & Touko Vaahtera Kasvatuksen ja koulutuksen kontekstien vammaistutkimuksellinen tarkastelu

Niilo Mäki Instituutti. https://bulletin.nmi.fi/category/2022/vammaistutkimus-2022/  Yhteistyössä: Vamlas, sujuvamman vuoropuhelun ja toimintaympäristön kehittämiseksi sekä uusien toimintatapojen luomiseksi.

 

2015

Vuosikirja nro 3: Kivirauma, Joel (toim.). 2015. "Vammaisten elämä & elämäkerta", tulkintoja vammaisuudesta 1900-luvun Suomessa. Helsinki: Kynnys ry.

Kirjan sisältö:

Joel Kivirauma: Johdanto
Heli Leppälä: "Vammaishuollon lainsäädäntö vammaisten elämän reunaehtona 1900-luvun Suomessa.
Antti Teittinen: Miksi vammaiset syrjäytyvät työelämästä? rakenteellinen näkökulma.
Joel Kivirauma: Vammaisuus ja koulutus sukupolvikokemuksena. Vammaisten oppilaiden koulukokemuksia 1930-luvulta 2000-luvulle.
Susan Eriksson: Poikkeavan ja normaalin performanssi - vammaisten seksuaalisuus elämäntarinoissa.
Tanja Vehkakoski: Katkeruus, toivo ja kiitollisuus vammaisten henkilöiden omaelämäkerrallisissa tarinoissa.

Kustantaja Kynnys ry. myy teosta. Hinta 22 euroa noudettaessa ja 25 euroa postitus mukaan lukien. Kustantajan yhteystiedot: http://kynnys.fi/yhteystiedot-2/ 

 

2010

Vuosikirja nro 2: Vehmas, Simo (toim.). 2010. "Vammaisuuden kokeminen ja kokemisen vammaisuus". Suomen Vammaistutkimuksen Seuran 2. vuosikirja. Kehitysvammaliiton selvityksiä 7. Helsinki: Kehitysvammaliitto

Kirjan sisältö:

Outi Hyvönen: "Vammaisten kertomuksia arjestaan"
Kaisa Kupari: "Haastavan käyttäytymisen tulkinnat kehitysvamma-alan lehdissä"
Anna Nyqvist: "Vammaisuuden rakentuminen lastenkirjallisuudessa"
Toni Salmivuori: "Autismin selitysmallien murrokset"
Katriina Koponen ja Kaisa Laaksonen: "Sikiötutkimukset ja raskaudenkeskeytys: Toimijuuden rakentuminen äitien kertomuksissa"
Jaana Rossi: "Erityisopetuspuhetta eduskunnassa"
Maija Somerkivi: "Sisäkorvaistutetta käyttävän nuoren identiteetti"

 

2008

Vuosikirja nro 1: Joel Kivirauma (toim.): 'Muuttuvat marginaalit - näkökulmia vammaistutkimukseen'. Kehitysvammaliiton tutkimuksia 1/2008. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

Kirjassa vammaisuutta lähestytään yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä, jonka ymmärtäminen edellyttää paitsi nykyisyyden myös sen historian tuntemusta.

Kirjan sisältö:

Eeva Salmi: 'Kielelliset käänteet kuurojen opetuksessa'
Kari Huuskonen: 'Kapinahenkeä ja kansalaistoimintaa'
Joel Kivirauma: 'Poikkeavat oppilaat kansakoulun marginaalissa ennen oppivelvollisuuskoulua'
Tiina Itkonen: 'Toivon ja tappion tarinat: eturyhmät USA:n erityisopetuspolitiikassa'
Antti Teittinen: 'Normaliteetin rajat ja rakenteet'