Vammaistutkimusapuraha

Tukilinja-säätiö myöntää vuosittain apurahoja vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten tasa-arvoa edistävään vammaistutkimukseen. Apurahat ovat haettavissa vuosittain lokakuun aikana. Ohjeet apurahan hakemiseen julkaistaan Suomen Vammaistutkimuksen Seuran verkkosivuilla alkusyksystä. 

Apurahojen myöntämisessä säätiö tekee yhteistyötä Suomen Vammaistutkimuksen Seuran kanssa, jonka tehtävänä on apurahahakemusten arvioiminen. Tietoa aiemmista apurahapäätöksistä löytyy Tukilinja-säätiön sivuilta