Suomen Vammaistutkimuksen Seuran tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sirpa Granö, sihteeri

sihteeri(at)vammaistutkimus.fi

REKISTERIIN KERÄTTÄVÄT TIEDOT JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Seura ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin ylläpitäminen on seuran lakisääteinen velvoite. Jäsenrekisteriin merkittyjä henkilötietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero.  

Lisäksi seuran toimintaan kuuluvien tapahtumien järjestäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä kerätään osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja mahdollinen taustaorganisaatio.   

Tietojen käsittely perustuu jäsenen nimen ja asuinpaikan osalta seuran lakisääteisiin velvoitteisiin. Muiden tietojen osalta käsittelynperusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimus.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Jäsenrekisteriin merkityt henkilötiedot poistetaan, kun henkilö eroaa yhdistyksestä. 

Muut henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne on alun perin kerätty.

TIETOJEN LUOVUTUS JA SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Seura ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille henkilöille. Jäsenrekisteriin pääsee suoraan ainoastaan seuran sihteeri. Hallitukselle annetaan tiedoksi henkilön nimi hänen liittyessään yhdistykseen tai erotessaan siitä.  Lisäksi jäsenrekisteristä tuotetaan hallitukselle säännöllisesti seuran jäsenmäärää ja jäsenmaksutuottoja kuvaavia yleisiä tietoja. Sihteeri toimittaa kerran vuodessa jäsenrekisterin kokonaisuudessaan yhdistyksen rahastonhoitajalle asianmukaisesti suojattuna.

Henkilötietoja säilytettään luottamuksellisesti ja turvallisesti. Jäsensihteeri käyttää jäsenasioiden hoitoon asianmukaisesti suojattua sähköpostia. Henkilötietoja päivitetään aina tarvittaessa ja epätarkat sekä virheelliset henkilötiedot oikaistaan ja poistetaan. 

Myös yhdistyksen jäsenellä on yhdistyslain mukaan oikeus tutustua jäsenrekisterin tietoihin.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty. Tarkastusta pyydetään ottamalla yhteyttä yllä mainittuun yhteyshenkilöön.
  • oikeus vaatia häntä koskevien vanhentuneiden tai virheellisten tietojen korjaamista.
  • oikeus vaatia rekisterin tarkoituksen kannalta tarpeettomien tietojen poistamista.
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

VALVONTAVIRANOMAISEN YHTEYSTIEDOT

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde: 029 566 6700

 

päivitetty 26.3.2024